BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Wolne etaty

Rozpoczynamy nabór na stanowisko starszy referent. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 Informujemy, iż zakończył się nabór na stanowisko Instruktora w Klubie CPdMZ. Wynik przedstawia poniższy dokument.


 

 

Zapraszamy wyżej wymienione osoby, które złożyły swój akces do pracy w charakterze Instruktora w Klubie CPdMZ na rozmowy kadrowe. Informujemy, że osoby z numerem na liście od 1 do 5 zgłoszą się na rozmowy o w dniu 19.02.2018 o godz.08.00, osoby od numeru 6 do 10 na godzinę 09.00, a  osoby od numeru 11 do 14 na godzinę 10.00. Rozmowy odbędą się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, ul. Wojska Polskiego 300


 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach posiada nieobsadzone stanowiska służbowe przeznaczone dla oficerów młodszych. Chętni powinni posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie 1111/2222 (preferowana znajomość  2222/3333). Żołnierzy zainteresowanych służbą na nw. stanowiskach prosimy o kontakt z sekcją personalną Centrum pod numerami telefonów:

mjr Jacek PORĄBANIEC 261 174 305

por. Tomasz ZALEWSKI tel. 261 174 259

L.P.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW

SW

WYMAGANY JĘZYK ANGIELSKI

STANAG 6001

PREFEROWANY JĘZYK ANGIELSKI

STANAG 6001

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA

ILOŚĆ STANOWISK

WYDZIAŁ CIMIC

1.      

SZEF ZESPOŁU

POR./KPT.

20B01

99Z99

2222

3333

POUFNE

5

2.      

OFICER

POR./KPT.

1111

2222

POUFNE

1

3.      

MŁODSZY OFICER

PPOR./POR.

1111

2222

POUFNE

1

WYDZIAŁ SZKOLENIA

4.      

OFICER

POR./KPT.

20B01

99Z99

1111

2222

TAJNE

3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych