BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
W kieleckim Centrum
Robocza wizyta oficerów CIMICPSYOPS Sił Zbrojnych Węgier w CPdMZ
15.12.2017
W piątek 15 grudnia br. zakończyła się trwająca trzy dni robocza wizyta oficerów CIMIC/PSYOPS Sił Zbrojnych Węgier z Budapesztu w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.
Niebezpieczna akcja saperów
Działalność profilaktyczna patrolu saperskiego z kieleckiej Bukówki
15.12.2017
W dniu 12 grudnia br. żołnierze patrolu rozminowania przeprowadzili szkolenie w Niepublicznym Gimnazjum w Jędrzejowie nt. Zasad postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi. W szkoleniu brało udział 50 uczniów oraz nauczycieli.


znaleziono: 1005 wiadomości na 252 stronach
<<< -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych