BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Misjonarze z Kielc gotowi na wyjazd do Kosowa
12.03.2018
Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wzięli udział w certyfikacji XXXVIII zmiany PKW KFOR po zakończeniu II etapu szkolenia - zgrywanie Grupy Zespołów LMT, która miała miejsce na terenie Kielc.

Tematem oceny wyszkolenia w ramach certyfikacji XXXVIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie było Działanie Zespołu LMT podczas realizacji zadań w rejonie operacji. Kierownik zajęć mjr Hubert Kosycarz stwierdził, że: „Wielomiesięczne przygotowania do wykonywania zadań w rejonie misji dały bardzo dobre rezultaty. Cel szkoleniowy, zgodnie z wytycznymi do przygotowania komponentu, został osiągnięty.”

W ramach zajęć sprawdzone zostały takie elementy jak: procedury wzywania pomocy medycznej – MEDEVAC, wsparcia ogniowego – Call for fire, składania meldunku o znalezieniu materiałów niebezpiecznych lub niewybuchów (UXO – Unexploded  Ordnance). Dodatkowo zadaniem zespołów łącznikowo-monitorujących (LMT – Liaison-Monitoring Team) było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, jak również rozwiązywanie sytuacji konfliktowej, jaką jest demonstracja poprzez negocjacje z ludnością lokalną.

Żołnierze kompani szkolenia służby przygotowawczej, szkolący się na terenie CPdMZ, w ramach zajęć z taktyki, pozorowali działanie przeciwnika dla zespołów LMT XXXVIII zmiany PKW KFOR.

„Wiem, że żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych są dobrze przygotowani do pełnienia swoich obowiązków w Republice Kosowa. Ich dotychczasowe doświadczenie, zdobyte na misjach w Afganistanie, Iraku i Kosowie pozwoli godnie reprezentować nasz kraj, jak również przysłuży się do polepszenia sytuacji mieszkańców Kosowa.” – powiedział dowódca LMT XXXVIII zm. PKW mjr Waldemar Tutaj.

Ostatnim etapem przed wysłaniem żołnierzy z Kielc w rejon Republiki Kosowa będzie certyfikacja narodowa, w której wezmą udział z całym polskim kontyngentem.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych