BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
W CPdMZ zakończył się kurs uczestników programu
11.06.2018
7 czerwca zakończył się kurs przedstawicieli organizacji proobronnych drugiej edycji programu szkoleniowego „Paszport 2018".

„Dziękuję instruktorom z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, którzy uczestnikom kursu przekazywali swoją wiedzę i umiejętności, a uczestnikom za ich zaangażowanie. Znajomość podstawowych technik przetrwania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych stanowi bardzo ważny element szkolenia. Mam nadzieję, że dzięki takim kursom współpraca organizacji proobronnych z naszym Centrum będzie się jeszcze lepiej rozwijać” – powiedział komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

 

Celem programu jest: przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych); ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP; przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej; certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”.

***


Istotą programu jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do niego komponentów organizacji proobronnych – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych