BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Szkolenia VTC - krok w przyszłość
16.05.2017
W ostatnich dniach Centrum Szkolenia do Misji Zagranicznych w Kielcach na dobre rozpoczęło proces realizacji szkolenia pododdziałów metodą zdalną.

Jako środek pośredniczący w procesie komunikowania pilotażowo zastosowany został zestaw do wideo konferencji. „Nowa forma szkolenia, z wykorzystaniem VTC, pozwala równie efektywnie pozyskać wiedzę co formy tradycyjne” podkreśla Dowódca I zm. PKW Rumunia mjr Paweł CUPA, którego kontyngent w dniu 27.04.2017r. rozpoczął pilotażowy projekt realizacji szkoleń w formie VTC.

 

Wykłady prowadzone są przez wykładowców pozostających w Centrum, dla łuchaczy stacjonujących w swoich jednostkach macierzystych. Zachowany zostaje „żywy” kontakt z prowadzącym zajęcia. Uczestnicy szkolenia mają możliwość w trakcie wykładu zadawać pytania. Jednocześnie zachowane zostają zalety szkolenia zdalnego. Zarówno uczący jak i słuchacze nie są narażeni na uciążliwe wielogodzinne podróże, możliwe jest dopasowanie godzin szkolenia do rytmu pracy jednostki „zamawiającej” szkolenie. Oszczędzany jest czas i pieniądze a dowódcy jednostek mogą przeszkolić większą ilość żołnierzy nie „pozbywając się” ich z jednostki.

 

„VTC ma niewątpliwą zaletę pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia na równie wysokim poziomie przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zarówno finansowych (hotele, diety, przejazdy), jak i osobowych (nadgodziny, konieczność wielogodzinnych podróży do i z miejsca szkolenia), co umożliwia poświęcenie części czasu służbowego nie zajętego przez wykłady na sprawy związane z bieżącą działalnością w ramach stanowiska pracy”. Tak zalety szkolenia zdalnego widzi ppłk pil. Łukasz PIĄTEK Dowódca III zm. PKW OIR Kuwejt.

 

W ten sposób przeszkoleni z zakresu problematyki kulturowej i współpracy cywilno-wojskowej zostali już żołnierze I zmiany PKW RUMUNIA z 11 DZ oraz III zmiany PKW OIR KUWEJT z 31 BLT.

 

Jednocześnie, w trakcie realizowanych kursów dla żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych przygotowujących się do operacji poza granicami kraju, zostaną wydzielone „okna czasowe” na wymianę doświadczeń, zgłębienie wiedzy i wprowadzenie w sytuację w rejonie misji przez żołnierzy wykonujących zadania w rejonach odpowiedzialności kontyngentów.

W najbliższych dniach planowane tą metodą są wykłady jednocześnie dla żołnierzy SON-18, III zmiany PKW OIR IRAK oraz XIV zmiana PKW EUFOR służących w różnych jednostkach wojskowych.

 

„Po uzyskaniu tak pozytywnych ocen dowódców przeszkolonych już pododdziałów można spodziewać się, iż taka forma szkolenia na dobre zagości w ofercie Centrum” stwierdził szef Wydziału Szkolenia CPdMZ ppłk Paweł CHABIELSKI.

 

kpt. Robert Rząca


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych