BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych na półmetku
17.05.2017
W kieleckim Centrum trwa XXV Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych ONZ (MKOW ONZ), który rozpoczął się w dniu 8 maja br. i potrwa trzy tygodnie.

- Szczycimy się tym, że Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest jedyną jednostką w Polsce, która ma uprawnienia do prowadzenia takiego kursu pod egidą ONZ – powiedział Komendant Centrum płk Wiesław Mitkowski.

Podstawą prowadzenia tego kursu są decyzje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które wskazują, że szkolenie personelu do udziału w misjach pokojowych pozostaje domeną krajów członkowskich. Wobec powyższego w CPdMZ w Kielcach organizowane jest szkolenie dla żołnierzy SZ RP oraz krajów członkowskich ONZ w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w oparciu o tematykę wynikająca z podstawowych wytycznych do szkolenia oraz standardów i opublikowanych materiałów szkoleniowych związanych z problematyką operacji pokojowych wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Na półmetku kursu lwia część zajęć teoretycznych jest już za uczestnikami. Aktualnie rozpoczynają się zajęcia, gdzie uczestnicy kursu mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

Jednym z elementów takich zajęć praktycznych była weryfikacja obiektu tj. sprawdzenie umiejętności określania rodzaju obiektu (wojskowy, cywilny, inny). Uczestnicy kursu musieli także sprawdzić się podczas prowadzenia negocjacji ze stronami konfliktu. Zajęcia te, dzięki uprzejmości dyrekcji były prowadzone na terenie zabytkowej renesansowej kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach.

Oprócz walorów edukacyjnych takich zajęć, uczestnicy zgodnie podkreślali, że piękno ziemi świętokrzyskiej było wartością dodaną tych ćwiczeń.

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak

Zdjęcia: Marcin Nowaczek















Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych