BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Żołnierze z CPdMZ brali udział w ćwiczeniu SOFT CAPS 17 w Military Camp Ocsa na terytorium Węgier
03.10.2017

W międzynarodowym ćwiczeniu, które rozpoczęło się 20 września  br. i trwało do 28 września br. uczestniczyli żołnierze z Węgier, Słowacji, Słowenii, Polski i USA. W czasie ćwiczenia „SOFT CAPS 17” taktyczny zespół wsparcia CIMIC został przydzielony, do wsparcia szefa G9 jako jeden z pięciu zespołów CET – Civilian Engagement Team. W czasie ćwiczenia, głównym zadaniem była współpraca
z przedstawicielami środowiska cywilnego w swojej strefie odpowiedzialności.

 

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w fikcyjnym państwie ma zostać przeprowadzone ćwiczenie, w którym biorą udział wyłącznie żołnierze CIMIC z różnych państw NATO. W trakcie ćwiczenia kraj dotyka katastrofa humanitarna i Pakt Północnoatlantycki zostaje poproszony o pomoc w likwidacji jej skutków a żołnierze przebywający na ćwiczeniu zostają skierowani do wykonywania rzeczywistych działań.

 

Żołnierze przydzieleni do CET podczas ćwiczenia wykonali typową ocenę środowiska cywilnego w gminie Pest w miejscowościach Monor i Pilis. W celu wykonania powyższego zadania zespół wziął udział w szeregu spotkań z władzami lokalnymi (urzędy miast , organizacje międzynarodowe) oraz  lokalną ludnością (CIMIC HOUSE).

 

Po realizacji każdego zadania sporządzane były meldunki, które przesyłane były  do szczebla nadrzędnego. Wymiana informacji między wszystkimi komponentami była realizowana w oparciu o lokalną sieć komputerową.

 

Podczas ćwiczenia do każdego CET był przydzielony instruktor armii USA, który po każdym zadaniu dokonywał oceny jego wykonania.

-  Udział w ćwiczeniu SOFT CAPS 17 był bardzo dobrym doświadczeniem dla żołnierzy CPdMZ i powinien być kontynuowany w przyszłości w kolejnych jego edycjach. Pozwolił na wymianę doświadczeń z innymi armiami NATO , współpracę
z nimi oraz kreowanie pozytywnego wizerunki Sił Zbrojnych RP na arenie międzynarodowej – powiedziała dowódca polskiego zespołu CIMIC na ćwiczeniu kpt. Małgorzata Michalska.

kpt. Małgorzata Michalska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych