Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 października 2019
Szkolenie PKW Irak w CPdMZ
W dniach 28-30 października br. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się szkolenie dla żołnierzy przygotowujących się do wyjazdu w ramach VIII zmiany PKW Irak.


Zajęcia obejmowały tematykę współpracy cywilno-wojskowej oraz świadomości międzykulturowej. Podczas szkolenia żołnierze zostali zapoznani z sytuacją geopolityczną oraz oceną zagrożenia w rejonie misji. W czasie trwania zajęć uczestnikom przybliżono także wybrane zagadnienia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Ważnym elementem dla każdego żołnierza wyjeżdżającego na misję poza granice kraju jest również znajomość uwarunkowań kulturowych, religijnych oraz obyczajowych w kraju, w którym wykonywać będą obowiązki służbowe.

„Krótkie, ale intensywne szkolenie dla VIII zmiany PKW Irak prowadzone przez doświadczonych specjalistów z Wydziału Szkolenia przygotowuje personel do realizacji zadań mandatowych w ramach prowadzonej operacji. Wiedza zdobyta w Kielcach, przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa personelowi PKW w szybko zmieniającym się środowisku w rejonie misji.” – podkreślił dyrektor szkolenia mjr Michał Bech.

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP