Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 grudnia 2019
Szkolenie PKW Rumunia w CPdMZ
W poniedziałek, 2 grudnia br. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się szkolenia dla żołnierzy przygotowujących się do wyjazdu w ramach VI zmiany PKW Rumunia.


Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat sytuacji geopolitycznej i oceny zagrożenia w rejonie prowadzenia misji. Szkolenie obejmowało tematykę ochrony dóbr kultury, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz świadomości międzykulturowej.

Ważnym elementem kursu było zapoznanie żołnierzy z zagadnieniami obszaru współpracy cywilno – wojskowej.

„Wyjeżdżając na misje zagraniczne, żołnierze muszą opanować zasady pracy z tłumaczem, podstawy prowadzenia negocjacji oraz korespondencji radiowej w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest istotnym punktem w procesie przygotowania żołnierzy do realizacji zadań w rejonie operacji”. zaznaczyła dyrektor kursu, kapitan Małgorzata Luty.

generuj pdf
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP