Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 lutego 2021
Polsko-amerykańska współpraca w CPdMZ
Planowanie wspólnej realizacji zadań w 2021 roku było celem spotkania zastępcy komendanta CPdMZ – szefa Wydziału CIMIC, ppłk. Pawła Polaka z dowódcą kompanii Charlie 432. Batalionu Civil Affairs, które odbyło się 19 lutego 2021 roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Rozmowy dotyczyły omówienia wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, analizy i wymiany zdobytych w ramach dotychczasowej, obopólnej współpracy doświadczeń, a także zaplanowania kolejnych szkoleń oraz kursów specjalistycznych.

Intensywna współpraca pomiędzy specjalistami CIMIC z CPdMZ i żołnierzami Civil Affairs zaowocowała zacieśnieniem bilateralnych więzi. Takie spotkania stanowią płaszczyznę do dalszych inicjatyw szkoleniowych oraz pogłębiania współpracy polsko-amerykańskiej, zwłaszcza w zakresie szkolenia i wymiany doświadczeń z pokrewnymi względem amerykańskich CA polskimi komponentami współpracy cywilno-wojskowej.” – zaznaczył zastępca komendanta CPdMZ, ppłk Paweł Polak.

***

Dowództwo kompanii Charlie 432. Batalionu Civil Affairs, stacjonuje w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w ramach międzynarodowej operacji pk. „Atlantic Resolve”, której zasadniczym celem jest rotacyjna obecność sojuszniczych, w tym amerykańskich Sił Zbrojnych na terenie Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP