Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 listopada 2019
Instruktorzy z CPdMZ szkolili żołnierzy wyjeżdżających na misję w ramach XLII zmiany PKW KFOR
W dniu 26 listopada 2019 r. Mobilny Zespół Szkoleniowy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przeprowadził w m. Leźnica Wielka szkolenie ogólne dla żołnierzy przygotowujących się do wyjazdu na misję w ramach XLII zmiany PKW KFOR.


Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat sytuacji geopolitycznej i oceny zagrożenia w rejonie prowadzenia misji, podstawowymi zagadnieniami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, ochrony dóbr kultury, świadomości międzykulturowej oraz obszaru współpracy cywilno – wojskowej.

Jak podkreślił dyrektor kursu, p. ron. Jakub Strzeblecki: „Bardzo ważnym elementem przygotowania żołnierza przed wyjazdem poza granice kraju jest uświadomienie sobie podstawowych różnic kulturowych i zapoznanie się z aktualnymi wydarzeniami mającymi miejsce w Republice Kosowa. Stąd też niezbędne jest przeprowadzenie takich szkoleń dla kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych”.

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP