Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 listopada 2019
Pożegnanie elewów w CPdMZ
28 listopada 2019 r., 134 elewów zakończyło swoją służbę w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. W trakcie trzymiesięcznego szkolenia zdobywali wiedzę z zakresu podstaw żołnierskiego zachowania, regulaminów, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki.


Uroczystość pożegnania rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wz. ppłk. Pawłowi Polakowi, podniesieniem flagi państwowej RP na maszt oraz odegraniem hymnu.

Jak zaznaczył ppłk Paweł Polak: „służba wojskowa to poświęcenie. Poświęcenie czasu, energii, czasem relacji z najbliższymi, a wszystko to ku chwale Rzeczypospolitej”.

Komendant podziękował kadrze za ogromne zaangażowanie i poświęcenie podczas kształtowania tych młodych ludzi.

W imieniu żegnanych elewów głos zabrała szer. elew Maria Wanat: „Każdy z nas podczas szkolenia miał lepsze i gorsze momenty, jednak jestem przekonana, że właśnie pokonywanie słabości i przekraczanie swoich granic budowało w nas charakter żołnierza”.

Po przemówieniach komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wz. ppłk Paweł Polak wręczył wyróżnienia żołnierzom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu.

Całość uroczystości zakończyła defilada wojskowa. 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP