Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 kwietnia 2021
Kadra dowódcza przygotowuje się do szkolenia ochotników w CPdMZ
W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych trwa kurs instruktorsko-metodyczny przygotowujący kadrę kompanii szkolnej do właściwego organizowania i prowadzenia zajęć programowych w trakcie szkolenia służby przygotowawczej, które rozpocznie się 4 maja 2021 roku.

Szkolenie obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć szkoleniowych, a także należytego wykonywania i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

Uczestnicy kursu poznają również zasady racjonalnego wykorzystania bazy szkoleniowej oraz środków materiałowo-technicznych stosowanych w trakcie szkolenia.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP