Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 maja 2021
Wcielenie elewów w CPdMZ
We wtorek, 4 maja 2021 roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się wcielenie ochotników do służby przygotowawczej.

Pierwszy dzień dla każdego rekruta to tzw. ścieżka wcielenia. Kandydaci do służby odbyli rozmowy z przedstawicielami komórek kadrowych i finansowych jednostki, lekarzem, oficerem wychowawczym oraz psychologiem. Elewi otrzymali również niezbędne wyposażenie i umundurowanie, a także zostali zakwaterowani w swoich macierzystych pododdziałach.

Cały proces wcielenia odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ochotnicy przed wejściem na teren jednostki zostali zobowiązani do wypełnienia wywiadu epidemiologicznego, a także poddani testom na obecność koronawirusa.

***

Szkolenie służby przygotowawczej potrwa do 29 maja. W jego trakcie elewi będą zdobywać wiedzę ogólnowojskową z zakresu m.in. dyscypliny wojskowej, musztry, taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.

Po zakończeniu szkolenia ochotnicy będą mogli ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP