Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

BIP

ORGANIZACJA SYSTEMU SKARGOWO – WNIOSKOWEGO

W CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego informuję, że Komendant Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w następujących terminach:

a) osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 (a w przypadku, gdy jest dniem wolnym, w dniu po nim następującym) lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z mjr. Aleksandrą PARYS, nr telefonu 261-174-270;

b) żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej – od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 15.00 oraz piątek w godz. 11.45 – 12.45, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z mjr. Aleksandrą PARYS, nr telefonu 261-174-270.

Jednocześnie informuję, że w sprawie skarg i wniosków, organ wyższego rzędu w  stosunku do Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem (nr tel. +48 261-825-750), pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.

 

go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP