Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja do służby wojskowej

Informuję, że w każdy wtorek w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 8.00 prowadzone będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy zawodowych spoza CPdMZ do służby na stanowiskach:

L.p.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW 1

SW 2

JĘZYK ANGIELSKI STANAG 6001

 

WYMAGANY

PREFEROWANY

 

1

SZEF SEKCJI

MJR

20B01

99Z99

2222

3333

 

2

OFICER

POR./KPT.

20B01

99Z99

1111

3333

 

3

DOWÓDCA SEKCJI

PDF

20B21

28B31

1111

2222

 

4

PODOFICER SZTABOWY

PDF

20B21

28B31

1111

2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani żołnierze powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, świadectwo służby, legitymację/książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i znajomość języka angielskiego. Żołnierze zawodowi powinni posiadać aktualne CV wydrukowane z systemu SEW on – line oraz opinię służbową z 2020 roku.

Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania kandydatów do służby na nieobsadzone stanowiska w CPdMZ.

Do kontaktów wyznaczeni zostali:

mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261 174 305

kpt. Tomasz ZALEWSKI tel. 261 174 259

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP