Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja do służby wojskowej

Informuję, że w każdy wtorek w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 8.00 prowadzone będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy zawodowych spoza CPdMZ do służby na stanowiskach:

L.p.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW 1

SW 2

JĘZYK ANGIELSKI STANAG 6001

WYMAGANY

PREFEROWANY

1

DOWÓDCA ZESPOŁU

MJR

20B01

99Z99

2222

3333

2

SZEF ZESPOŁU

POR./KPT.

20B01

99Z99

2222

3333

3

OFICER

POR./KPT.

20B01

99Z99

1111

2222

4

OFICER

POR./KPT.

20B01

99Z99

1111

2222

5

PODOFICER SZTABOWY

PDF

20B21

99Z99

1111

2222

6

PODOFICER SZTABOWY

PDF

20B21

28B31

1111

2222

7

DOWÓDCA SEKCJI

PDF

20B21

28B31

1111

2222

8

DOWÓDCA SEKCJI

PDF

20B21

 

1111

2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani żołnierze powinni zabrać ze sobą świadectwo służby, legitymację/książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i znajomość języka angielskiego. Żołnierze zawodowi powinni posiadać aktualne CV wydrukowane z systemu SEW on – line oraz opinię służbową z 2020 roku.

Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania kandydatów do służby na nieobsadzone stanowiska w CPdMZ.

Do kontaktów wyznaczeni zostali:

mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261 174 305

por. Anna CZEKAJ tel. 261 174 268

st. sierż. Piotr KRZEMIŃSKI tel. 261 174 268

 

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP