Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Regulamin Gier strategicznych

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach          

ul.Wojska Polskiego 250

25-205 Kielce

 

REGULAMIN

TURNIEJU GIER STRATEGICZNYCH

,,CO BY BYŁO GDYBY…? – CZYLI ALTERNATYWNA WERSJA HISTORII’'.

 

 1. 1.  Termin:

23.02.2019 r. godz. 9.00

 1. 2.  Miejsce:

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

ul. Wojska Polskiego 250, 25 - 205 Kielce.

 1. 3.  Organizator:

     Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

     Współorganizator:

    Sklep Wargamer Kielce

 1. 4.  Cele turnieju:
 • rozwijanie współpracy między różnymi środowiskami poprzez działalność kulturalną;
 • promowanie wizerunku wojska w środowisku cywilnym;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 1. 5.  Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do klubów wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, instytucji wojskowych Garnizonu Kielce, placówek kulturalno-oświatowych Kielc i województwa świętokrzyskiego oraz indywidualnych uczestników,
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby w każdym wieku,
 • Każda jednostka delegująca może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

 

 

 1. 6.  Kryteria oceny:

Graczy oceniać będzie Komisja Turnieju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. 7.  Zasady gry:

 

FORMAT ESKADRY: 200 pkt,

 

CZAS RUNDY: 75 min,

 

RUNDY:

-   9:15 - 10:30 I runda,

- 10:45 - 12:00 II runda,

- 12:15 - 13:30 III runda.

- 15:00 – 16.15 IV runda.

 

Każdy z graczy poza modelami swojej eskadry musi posiadać:

-Kości

-Diale statków których używa

-Miarki ruchu

-Karty do swojej eskadry (bez proxów)

-Wydrukowaną czytelną rozpiskę, preferowana w formacie ze strony YASB for                 X-Wing 2.0

(https://raithos.github.io/?f=Rebel%20Alliance&d=v5!s!&sn=Unnamed%20Squadron&obs= )

-Modele Zmodyfikowanego YT1000, Zdezelowanego YT 1000 i Lekkiego Frachtowca YT 1000 mogą być używane zamiennie.

-    Dopuszczamy schludnie wykonane konwersje I repainty (należy mieć jednak do nich właściwe karty I diale)

 1. 8.  Nagrody:

O podziale nagród i wyróżnień decyduje Komisja Turnieju.

 1. 9.   Postanowienia końcowe:
 • organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia graczom oraz ich opiekunom;
 • o ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco;
 • ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie;
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów;
 • uczestnicy zgłaszając swój udział wyrażają zgodę przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.,                     Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883, oraz na publikację swojego wizerunku.

 

MIEJSCE STAWIENNICTWA

 

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 250

25 – 205 Kielce

w dniu 23.02.2019r. o godz. 09.00

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 1. Zgłoszenia:


     do 15.02.2019r. na adres:

 

e-mail: p.wojtasik@ron.mil.pl

 

 1. Dane kontaktowe:

 

a)       Kierownik Klubu - tel. 261 174 260

b)       Instruktorzy - tel. 261 174 261 

c)       Fax:261 174 330   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

TURNIEJ GIER STRATEGICZNYCH

,,CO BY BYŁO GDYBY..? - CZYLI ALTERNATYWNA WERSJA HISTORII’’.

 

 

 1. 1.   Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jednostka delegująca

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

   Data i podpis uczestnika

……………………………………………….

 

                                                                               ……………………………………

                                                                        Pieczęć jednostki delegującej

(nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych)

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce
tel. 261174300
fax. 261174330
cpdmz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP