Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WNIOSEK O ASYSTĘ HONOROWĄ

Garnizon Kielce obejmuje swoim zasięgiem powiaty buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, m. Kielce, pinczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego, w przypadku uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej o jej udziale decyduje dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

Na terenie Garnizonu Kielce wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej należy kierować do Dowódcy Garnizonu Kielce pocztą na adres:

Wojska Polskiego 300

25-205 Kielce

lub wysyłając na adres e-mail:

cpdmz@ron.mil.pl (nr telefonu do sekretariatu 261 174 300, fax. 261174330 ). 

 

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej:

Wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

 

Wzór wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej:

 

 

 Wzór wniosku o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej: